SAST, DAST VE IAST ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Mobil ve web uygulama testinin özü , kod kusurları olasılığını ortadan kaldırmak ve uygulamanın en iyi şekilde çalışmasını sağlamaktır. Geliştiriciler, son yazılım sürümüne dahil edilmeden önce hataları ortadan kaldırmalıdır. Bunu yapmak, uygulamayı güvenlik tehditlerinden korumaya yardımcı olacaktır. Sonuç olarak, kuruluşunuz, itibar ve finansal zararlar gibi yüksek güvenlik ihlallerine karşı güvendedir.

Mobil ve web uygulama testinin özü , kod kusurları olasılığını ortadan kaldırmak ve uygulamanın en iyi şekilde çalışmasını sağlamaktır. Geliştiriciler, son yazılım sürümüne dahil edilmeden önce hataları ortadan kaldırmalıdır. Bunu yapmak, uygulamayı güvenlik tehditlerinden korumaya yardımcı olacaktır. Sonuç olarak, kuruluşunuz, itibar ve finansal zararlar gibi yüksek güvenlik ihlallerine karşı güvendedir.

Ancak uygulamaları test etmek ve hataları ortadan kaldırmak çocuk oyuncağı değildir. Etkileşimde bulunduğum birçok geliştirici, uygulama test sürecinde çeşitli zorluklara işaret ediyor. Zorluklardan bazıları farklı tarayıcıları, siber güvenlik risklerini ve genel web uygulaması entegrasyonunu içerir.

Başlamadan Önce Güvenlik Kusurlarını Yakalayacak Teknolojiler

Teknoloji sayesinde geliştiriciler ve test uzmanları, farklı uygulama/yazılım geliştirme aşamalarında kod kusurlarını ve güvenlik açıklarını tespit etmek için çeşitli araçlar kullanabilir. Bir geliştirici için, uygulama yazılımının, kullanıcılara kodun imzalandıktan sonra değiştirilmediğini garanti eden Kod İmzalama Sertifikası ile güvence altına alınması gerektiği unutulmamalıdır. Dört tür uygulama güvenliği test teknolojisi vardır. Bunlar;

 • Statik Uygulama Güvenlik Testi (SAST)
 • Dinamik Uygulama Güvenlik Testi (DAST)
 • Etkileşimli Uygulama Güvenlik Testi (IAST)
 • Çalışma Zamanı Uygulaması Kendini Koruma

Bu makale, üç uygulama güvenlik testi teknolojisini açıklamaktadır. SAST, DAST ve IAST arasındaki farkı araştırır. Bunları seçerken aramanız gereken diğer yönlerin yanı sıra avantaj ve dezavantajlara işaret eder.

Statik Uygulama Güvenlik Testi (SAST)

Bu teknolojiyi anlamanın en iyi yolu kendinize “Neden Statik?” Sorusunu sormaktır. Statik uygulama güvenlik testi, uygulama başlatılmadan (yayınlanmadan) önce test yapıldığından bu şekilde adlandırılır. Kısacası, SAST, geliştiricilerin uygulama güvenlik açıklarını ve kusurlarını dünya onları bulmadan önce tespit etmelerine yardımcı olur.

SAST Nasıl Çalışır?

Statik uygulama güvenliği testi, kod kusurlarını ve güvenlik açıklarını kontrol eden teknolojileri ve araçları taşır. Araçlar, esas olarak, kusurları ve kusurları aramak için uygulamada gezinen güvenlik açığı denetleyicileridir. Kod güvenlik açıklarını keşfettikten sonra, bir sonraki eylem planı, kodu canlı olarak dağıtmadan önce yamalamayı içerecektir.

Kod güvenlik açıklarını kontrol etmek, keşfetmek ve yamalamak için SAST kullanma süreci bazen Beyaz Kutu Testi olarak adlandırılır.

SAST'ın Avantajları

 • Kod güvenlik açıklarını düzeltmek için SAST kullanmak, SDLC'nin ilk aşamalarında geldiğinden nispeten daha ucuzdur.
 • SAST %100 otomatiktir, yani uygulamaları ve kodları insanlardan daha hızlı analiz eder
 • SAST, bulunan sorunların grafiksel temsillerinin yanı sıra gerçek zamanlı ve hızlı geri bildirim sunar
 • Bu araç, güvenlik açığının tam yerini gösterir
 • Geliştiriciler, panolarla dışa aktarılabilen ve izlenebilen özelleştirilmiş raporlar özelliğini kullanabilir

SAST'ın Dezavantajları

 • SAST, kodu test etmek için önce verileri sentezlemek zorunda kalacak. Bu bazen yanlış pozitiflere yol açabilir
 • Tel kafesleri veya kitaplıkları anlamak için uygun olmayan bir uygulama güvenliği test aracıdır.
 • Çağrıları ve diğer argüman değerlerini kontrol etmek için SAST kullanmak mümkün değildir.

Dinamik Uygulama Güvenlik Testi (DAST)

Dinamik uygulama güvenlik testi, bir kara kutu test tekniğidir. Kısacası, DAST içeriden gerçekleştirilir. Bu süreç, güvenlik açıklarını kontrol etmek ve ortaya çıkarmak için çalışan uygulamaları taramak için araçlar ve teknikler içerir. DAST ve SAST arasındaki en büyük fark, SAST'ın kod tabanını net bir şekilde görmesine rağmen, DAST'ın kod tabanını görememesi ve bu nedenle temel kod hakkında bilgi sahibi olmamasıdır.

Dinamik uygulama güvenlik testi, sunucu kimlik doğrulaması ve yapılandırma aksaklıklarının yanı sıra yalnızca bir kullanıcı uygulamada oturum açtıktan sonra görülebilen diğer tüm güvenlik açıklarını bulmak için tasarlanmıştır.

DAST Nasıl Çalışır?

DAST'ın güvenlik testlerini dışarıdan gerçekleştirdiğini lütfen unutmayın. Bunun nedeni, kaynak koduna erişimi olmamasıdır. Örneğin, DAST, sayısal girdiler bekleyen diyaloglara alfasayısal verileri beslemek için siteler arası komut dosyası çalıştırmayı deneyebilir. Bunu yapmanın amacı, uygulamanın hatayı nasıl ele aldığını belirlemektir. Özetle, DAST, önceden belirlenmiş girdileri test edilen uygulamaya yönlendiren bir girdi simülatörü olarak çalışır. Bunlar, kötü niyetli bir saldırganın saldırıları gerçekleştirmek için kullanacağı şeye benzer bir şekilde yazılır. Uygulama veya yazılım bir girdiye beklenmeyen bir şekilde yanıt veriyorsa, uygulamanın güvenlik açıkları barındırması mümkün olabilir.

DAST'ın Avantajları

 • SAST'tan farklı olarak DAST, geliştiricilerin çalışma zamanı sorunlarını tespit eden bir uygulama güvenlik analizi yapmasına olanak tanır. Çalışma zamanı sorunları, kimlik doğrulama kusurları ve ağ yapılandırma aksaklıkları gibi şeyleri içerebilir. Bu kusurlar genellikle yalnızca bir kullanıcı bir hesaba giriş yaptıktan sonra ortaya çıkar.
 • Yanlış pozitifler DAST ile yaşanan sorunlar olsa da, SAST'taki kadar çok değildir.
 • DAST, neredeyse tüm özelleştirilmiş ve kullanıma hazır çerçeveler ve programlama dilleriyle uyumludur.
 • DAST, cep dostu ve daha az karmaşık bir uygulama güvenlik testi yöntemidir.

DAST'ın Dezavantajları

 • Dinamik uygulama güvenliği aracı, uygulama kusurlarına ve güvenlik açıklarına neden olan temel faktörler hakkında bilgi sağlamaz. Ayrıca araç, gerekli kodlama standartlarını korumak için uygun değildir.
 • DAST, yazılım geliştirme yaşam döngüsünün ilk aşamalarında güvenlik açıklarını belirlemek için ideal bir araç değildir. Bunun nedeni, aracın yalnızca halihazırda çalışan bir uygulamayı test etmek için kullanılmasıdır.
 • DAST, olası saldırıları simüle etmek için iyi konumlandırılmamıştır. Genellikle araç, uygulama bilgisi olan biri tarafından yürütülen açıklardan yararlanır.

Etkileşimli Uygulama Güvenlik Testi (IAST)

Etkileşimli uygulama testi (IAST), uygulama güvenlik testi yapılırken DAST ve SAST'ın en iyi özelliklerini bir araya getirir. IAST genellikle uygulama geliştirme aşamasındayken kullanılır. Mükemmel bir şekilde yapılandırıldığında, etkileşimli uygulama güvenlik testi aşağıdakileri yapabilir:

 • Yazılım veya uygulamanın koduna erişim kazanın
 • Çalışma zamanı kontrolü ve veri akışıyla ilgili verileri ve ilgili bilgileri toplayın
 • Köprü metni aktarım protokolündeki tüm trafiği denetleyin
 • Kitaplıklar, arka uç verileri ve çerçeveler gibi farklı uygulama bileşenlerine erişim kazanın.

Sonuç olarak, IAST aracı, yazılım ve uygulamanın (çevredeki ortam dahil) net bir görünümünü sağlar. Bu nedenle, diğer iki muadilinden daha fazla kod zafiyetini ele almak ve güvenlik kusurlarını tespit etmek için güvenilir bir uygulama güvenliği test aracıdır.

IAST Nasıl Çalışır?

Geliştiriciler ve test uzmanları, uygulama kusurlarını aramak ve tespit etmek ve uygulama performansını ve diğer birçok uygulama sorununu kontrol etmek için etkileşimli uygulama güvenliği test aracını kullanır. Tüm test faaliyetleri tamamlandıktan sonra, tespit edilen tüm sorunlar doğrudan bir izleme aracına aktarılacaktır. IAST'nin en göze çarpan özelliklerinden biri, yazılım geliştirme yaşam döngüsünün herhangi bir noktasında uygulanabilmesidir. Örneğin, uygulama geliştiricileri, kod tabanını kontrol etmek için entegre geliştirme ortamı (IDE) sırasında kullanabilir. Geliştiriciler ve test uzmanları daha sonra uygulama testi ve doğrulamasını takip edebilir ve aynı sorunlar üzerinde performans raporları oluşturabilir.

IAST'nin Avantajları

 • IAST ile ilgili en iyi şeylerden biri, uygulama/yazılım geliştirmenin ilk aşamalarında güvenlik sorunlarını tespit etme ve yakalama yeteneğidir. Ve sola kaydırma yaklaşımı nedeniyle, gecikmeleri ve maliyetleri en aza indirmek için en uygun araç olmaya devam ediyor.
 • Diğer iki uygulama güvenliği test aracında (SAST ve DAST) olduğu gibi, IAST, kapsamlı veri içeren kod satırları vermek için çok uygundur. Bu özellik sayesinde geliştiriciler ve güvenlik ekipleri, belirli güvenlik açıklarına anında odaklanabilir.
 • IAST, çok çeşitli bilgilere erişebildiğinden, belirli kod güvenlik açığı kaynağını doğru bir şekilde gösterebilir .
 • Diğer iki uygulama güvenlik testi yaklaşımından farklı olarak, IAST'yi sürekli entegrasyon ve dağıtıma (CI/CD) entegre etmek mümkündür.

IAST'nin Dezavantajları

 • Entegre bir uygulama güvenliği test aracının en büyük dezavantajlarından biri performanstır. Araç, yazılım ve uygulamaların işlemlerini yavaşlatmaya eğilimlidir. Yavaş işlemlerin önde gelen nedeni, araçla birlikte gelen ek araçlardır.
 • IAST nispeten yeni bir teknolojidir. Sonuç olarak, araçla ilgili daha fazla kusur henüz ortaya çıkmadı.

SAST, DAST ve IAST Arasında Seçim Yapma

Artık üç uygulama güvenlik testi teknolojisinin her birinin ne anlama geldiğini ve ne yaptığını anlıyorsunuz. Bu noktada, muhtemelen hangi teknolojiyi seçeceğinizi merak ediyorsunuz. Üçünden birini seçmem istenseydi, muhtemelen hepsini seçerdim. Ancak bu cep dostu bir seçim gibi gelmiyor.

DAST, SAST ve IAST'ın yazılım ve uygulama güvenliğiniz için çalışan mükemmel teknolojiler olduğunu unutmamak önemlidir. Bunları uygulayacak finansal gücünüz varsa, ortaya çıkaracakları tamamlayıcı özelliklerden büyük faydalar alacağınızdan emin olun. Ayrıca, tüm araçları uygulamak, uygulamalarınıza istikrar getirecek ve onları her türlü güvenlik açıklarından uzak tutacaktır.

Çözüm

Teknolojik devrim ve çevik ortam sayesinde güvenlik süreçlerimizi otomatikleştirmek artık mümkün. SAST, IAST ve DAST araçları, otomasyonun kapsamının yeterli kanıtıdır. Bu araçlar, ayak parmaklarınızı daldırmaya değer yatırımlardır. Siber güvenlik, bildiğimiz gibi, pahalı ama gerekli. Bu makale, avantajları ve dezavantajlarının yanı sıra üç aracın ne anlama geldiğini ve ne yaptığını açıkladı.