SSL sertifikası nedir?

SSL sertifikası, Secure Sockets Layer (Güvenli Soket Katmanı) anlamına gelen bir teknolojidir. Bu teknoloji, internet üzerindeki veri iletimini güvenli hale getirmek için kullanılır. SSL sertifikası, bir web sitesinin kimliğini doğrulamak ve verilerin güvenli bir şekilde iletilmesini sağlamak için kullanılır.

SSL sertifikası, internet kullanıcılarının güvenini sağlar ve veri iletimi sırasında ortaya çıkabilecek tehlikeleri ortadan kaldırır. Bu sayede, kullanıcılar web sitelerine girdiklerinde güvenli bir bağlantı işareti görür ve bilgi toplama veya çalma girişimlerine karşı korunmuş olurlar.

SSL sertifikası, web siteleri tarafından kullanılmak üzere birçok farklı tipte sertifika bulunmaktadır. Bu sertifikaların en yaygın olarak kullanılanları domain doğrulamalı (DV) SSL sertifikası ve firma doğrulamalı (OV) SSL sertifikasıdır. Bu sertifikalar sayesinde, web sitelerinin kimliği ve sahibinin kimliği tam olarak doğrulanır.

SSL sertifikası, internette güvenliği sağlamak isteyen tüm web siteleri için tavsiye edilen bir teknolojidir. Bu teknoloji sayesinde, internet kullanıcıları güvenli bir şekilde web sitelerine girebilir ve verilerini güvenle iletebilirler.

  • HTTP ve HTTPS

    HTTPS, HTTP verilerinin güvenliğini büyük ölçüde artırdı. Sitede SSL kuruluysa, tüm veriler HTTP protokolünün güvenli bir sürümü olan HTTPS aracılığıyla iletilir. Kullanıcı verilerini şifreler ve TCP taşıma protokolü aracılığıyla site sahibine iletir. Başka bir deyişle, kullanıcı tarafından iletilen tüm bilgiler, operatörler, Wi-Fi yöneticileri ve sağlayıcılar gibi üçüncü şahıslardan şifreleme ile gizlenir.

    SSL sertifikası nedir